LỊCH TUẦN 06-2022 (Từ ngày 07-02-2022 đến ngày 11-02-2022)

Ngày đăng: 09/02/2022
HUYỆN ỦY HÒA VANG
VĂN PHÒNG

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Vang, ngày 28 tháng 01 năm 2022
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

 (Từ ngày 07-02-2022 đến ngày 11-02-2022,

nhằm từ Mồng 7 Tết đến ngày 11 tháng Giêng Nhâm Dần)

-----

 

 

Thời gian

Nội dung

Các ban, ngành

tham dự

Lãnh đạo,

chuyên viên VP tham dự

Địa điểm

Ngày 07-02 (thứ Hai) nhằm Mồng 7 Tết:

Sáng:

- 07h00: Thường trực Huyện ủy dự chào cờ đầu năm.

- 07h30: Thường trực Huyện ủy gặp mặt đầu năm trưởng các ngành, hội đoàn thể và các xã.

 

- 08h00: Thường trực Huyện ủy gặp mặt đầu năm cán bộ, công chức Huyện ủy.

 

 

 

Lãnh đạo VP

Hội trường Huyện ủy

Hội trường UBND huyện

Hội trường Huyện ủy

Chiều:

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại HĐND huyện.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đi kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm.

 

 

 

A.Lâm-PCVP

 

Hiện trường

Ngày 08-02 (thứ Ba) nhằm Mồng 8 Tết:

Sáng:

- 08h00: Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình ra quân sản xuất đầu năm và một số công trình, dự án tại các địa phương.

 

 

Lãnh đạo VP

 

Hiện trường

 

Chiều:

- Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

 

 

 

Ngày 09-02 (thứ Tư) nhằm Mồng 9 Tết:

Sáng:

- 09h45: Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra thực tế cùng với đồng chí Bí thư Thành ủy tại dự án đường vành đai phía Tây 2.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình ra quân sản xuất đầu năm và một số công trình, dự án tại các địa phương.

 

A.Phúc-CVP

 

A.Lâm-PCVP

Xã Hòa Liên

 

Hiện trường

Chiều:

- 14h00: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

 

A.Phúc-CVP

Phòng họp Thường vụ

Ngày 10-02 (thứ Năm) nhằm Mồng 10 Tết:

Sáng:

- 07h00: Thường trực Huyện ủy dự Lễ ra quân Tết trồng cây tại xã Hòa Phước.

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ theo quy định.

- 08h00: Thường trực Huyện ủy đi thăm các doanh nghiệp sản xuất đầu năm.

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo VP

Xã Hòa Phước

 

Cơ quan Huyện ủy

 

Hiện trường

 

Chiều:

- Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

 

 

 

Ngày 11-02 (thứ Sáu):

Sáng:

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại HĐND huyện.

- 08h00: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy về phát triển Đảng năm 2022.

 

 

 

Lãnh đạo VP

 

Phòng họp Thường vụ

Chiều:

- Thường trực Huyện ủy đi kiểm tra thực tế.

 

Lãnh đạo VP

Hiện trường

 

* Dự kiến chương trình thời gian đến:

- 08h00, ngày 15-02-2022 (thứ Ba): Thường trực Huyện ủy giao ban khối Đảng-đoàn thể tháng 02-2022.

- Ngày 16-02-2022 (thứ Tư):

+ 08h00: Thường trực Huyện ủy dự Lễ giao nhận quân 2022.

+ 09h00: Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ (theo lịch tiếp công dân của HĐND huyện).

+ 14h00: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2022.

- Ngày 17/02/2022 (thứ Năm):

+ 08h00: Họp Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 triển khai nhiệm vụ năm 2022.

+ 14h00: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

- 08h00, ngày 18-02-2022 (thứ Sáu), Ban Thường vụ Huyện ủy họp cho ý kiến:

+ Chuyên đề Xây dựng và triển khai giải pháp phấn đấu đến cuối năm 2025 huyện tự chủ ngân sách [Cơ quan chuẩn bị: UBND huyện].

+ Thông qua Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các Đoàn giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cấp trên đối với huyện và của huyện đối với các đơn vị, địa phương [Cơ quan chuẩn bị: UBKT Huyện ủy].

- 08h00, ngày 22-02-2022 (thứ Ba): Thường trực Huyện ủy họp triển khai các cơ chế, chính sách triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- 08h00, ngày 23-02-2022 (thứ Tư), Ban Thường vụ Huyện ủy họp cho ý kiến:

+ Cho ý kiến về việc rà soát, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XXII của thành phố [Cơ quan chuẩn bị: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, UBND huyện].

+ Cho ý kiến các nội dung chuẩn bị sơ kết các văn bản của Đảng trong tháng 02-2022: Dự thảo Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân [Cơ quan chuẩn bị: Văn phòng Huyện ủy].

+ Cho ý kiến dự thảo Đề án của UBND huyện về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025 để ban hành [Cơ quan chuẩn bị: UBND huyện].

- 08h00, ngày 25-02-2022 (thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy.

- Ngày 10/3/2022 (thứ Năm), Ban Thường vụ Huyện ủy họp:

+ Cho ý kiến dự thảo Kế hoạch chuyên đề của Huyện ủy về triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện [Cơ quan chuẩn bị: UBND huyện, Công an huyện, Văn phòng Huyện ủy].

+ Bàn chuyên đề về Xây dựng định hướng không gian phát triển kinh tế - xã hội của thành phố [Cơ quan chuẩn bị: UBND huyện].

+ Cho ý kiến về việc xây dựng Đề án Hòa Vang trở thành đô thị loại IV [Cơ quan chuẩn bị: UBND huyện].

- Thường trực Huyện ủy dự hội nghị chuyên đề về giải phóng mặt bằng năm 2022.

- Thường trực Huyện ủy dự hội nghị triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 và phát động thi đua năm 2022.

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Tin liên quan

1 / 5
Làng Cổ Phòng Nam
2 / 5
Suối Hoa
3 / 5
Bà Nà
4 / 5
Hòa Phú Thành
5 / 5
Đồng Xanh - Đồng Nghệ
Loading the player...
Lượt truy cập: 273,630 Hôm qua: 204 - Hôm nay: 178 Tuần trước: 1,414 - Tuần này: 1,172 Tháng trước: 21,144 - Tháng này: 26,758 Đang trực tuyến: 11