Hòa Phước tổ chức công tác hiệp thương bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày đăng: 23/09/2022

Để triển khai thực hiện công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đúng theo quy định, xã Hòa Phưc đã sớm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai kế hoạch và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quyền, trách nhiệm của cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu Trưởng thôn.Từ ngày 12
đến ngày 16/9/2022, Ban Công tác Mặt trận 10 thôn đã tiến hành cácớc xin ý kiến cấp uỷ chi bộ và tổ chức hội nghị ban công tác mặt trận thôn để thống nhất danh sách dự kiến bầu cử trưởng thôn. Tuy nhiên để nắm chắc tình hình và để công tác bầu cử diễn ra thuận lợi thì UBMTTQVN xã Hòa Phước tổ chức hiệp thương ra nhân dân để lấy ý kiến nhân dân, thống nhất chốt danh sách bầu cử. Các hội nghị được tổ chức đúng theo nội dung, thủ tục, trình tự đúng quy trình; công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đảm bảo đúng định ớng lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ, đảm bảo đúng dự kiến về sốợng, chất lưng, cơ cấu thành phần. Đến nay 10/10 thôn trên địa bàn xã đã thực hiện xong. Đ
ể chuẩn bị cho công tác cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Ủy ban nhân dân xã đã ra quyết định thành lập 10 tổ bầu cử, phối hợp cùng Mặt trận và các đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc trực tiếp lựa chọn, để bầu ngưi có đ tư cách, phẩm chất, đo đức, ý thức trách nhiệm, tâm huyết, đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

NI NI – XÃ HÒA PHƯỚC

Tin liên quan

1 / 5
Làng Cổ Phòng Nam
2 / 5
Suối Hoa
3 / 5
Bà Nà
4 / 5
Hòa Phú Thành
5 / 5
Đồng Xanh - Đồng Nghệ
Loading the player...
Lượt truy cập: 249,218 Hôm qua: 142 - Hôm nay: 49 Tuần trước: 1,120 - Tuần này: 191 Tháng trước: 20,402 - Tháng này: 21,070 Đang trực tuyến: 10