Thông báo kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp huyện Hòa Vang

Ngày đăng: 16/06/2020

Thông báo kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp huyện Hòa Vang

(https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2f7a20de73&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-9079750506457726625&th=172bb328d3b50009&view=att&disp=inline&realattid=f_kbhdilax0).

1. Vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Khương và xã Hòa Phong. (Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tết TL 1:500) 

(https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2f7a20de73&attid=0.3&permmsgid=msg-a:r-9079750506457726625&th=172bb328d3b50009&view=att&disp=inline&realattid=f_kbhdiz1p2).

2. Vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Khương (Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 07 tháng 03 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tết TL 1:500). (https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2f7a20de73&attid=0.4&permmsgid=msg-a:r-9079750506457726625&th=172bb328d3b50009&view=att&disp=inline&realattid=f_kbhdj2u63).

3. Vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Phú (Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 07 tháng 03 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tết TL 1:500). (https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2f7a20de73&attid=0.5&permmsgid=msg-a:r-9079750506457726625&th=172bb328d3b50009&view=att&disp=inline&realattid=f_kbhdj81o4).

4. Mẫu đăng ký đầu tư tại vùng, khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Hòa Vang

(https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2f7a20de73&attid=0.2&permmsgid=msg-a:r-9079750506457726625&th=172bb328d3b50009&view=att&disp=safe&realattid=f_kbhdits61

VP Huyện ủy

Tin liên quan

1 / 5
Làng Cổ Phòng Nam
2 / 5
Suối Hoa
3 / 5
Bà Nà
4 / 5
Hòa Phú Thành
5 / 5
Đồng Xanh - Đồng Nghệ
Loading the player...
Lượt truy cập: 261,645 Hôm qua: 202 - Hôm nay: 114 Tuần trước: 1,363 - Tuần này: 1,017 Tháng trước: - Tháng này: 20,039 Đang trực tuyến: 4