HÒA VANG TUYÊN TRUYỀN LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ TỔ CHỨC LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG

Ngày đăng: 28/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện Hòa Vang về việc triển khai công tác Trợ giúp pháp lý năm 2022; Kế hoạch liên tịch số 223/KHPL-PTP-HNKT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Phòng Tư pháp và Hi người khuyết tật huyện về tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý và Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người khuyết tật có khó khăn v tài chính trên địa bàn huyện Hoà Vang năm 2022.


Bà Nguyễn Thị Kim Anh Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đà Nẵng tuyên truyền tại buổi hội nghị

Sáng ngày 26/7/2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố, Phòng Tư pháp huyện Hòa Vang, Hội người khuyết tật huyện Hòa Vang đã phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý và Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người khuyết tật có khó khăn v tài chính trên địa bàn huyện Hoà Vang . Tham dự buổi hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Anh Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đà Nẵng, ông Phùng Kiệm, Trưởng phòng Tư pháp huyện, bà Nguyễn Thị Đăng, Chủ tịch Hội người khuyết học huyện và đại diện các cơ quan như: Phòng Tài Nguyên và Môi trưng, Lao đông thương binh và xã hội, Chi nhánh văn phòng đăng ký đt đai chi nhánh tại Hòa Vang và hơn 50 là hội viên hội người khuyết tật trên địa bàn huyện Hòa Vang.


Toàn cảnh buổi hội nghị

Tại buổi hội nghị bà Nguyễn Thị Kim Anh Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đà Nẵng đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bn quy định về chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật để các hội viên hội người khuyết tật năm rõ các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cũng tại buổi hội nghị các Cộng tác viên trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố đã trả lời hơn 15 ý kiến, kiến nghị của người khuyết tật như: Về chính sách đt đai, chế đ người khuyết tật, chế độ bảo hiểm xã hội, người thân của người khuyết tật nặng có đưc hưởng trợ cấp nuôi dưỡng, việc làm cho người khuyết tật… Tất cả những thắc mắc, kiến nghị trên đã đưc đại diện các cơ quan có liên quan như: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố, Phòng Tài Nguyên và môi trường, Phòng Lao đng thương binh và xã hội giải đáp, hướng dẫn tận tình. Ngoài những ý kiến chưa trả lời tại chỗ thì các cơ quan chuyên môn s có văn bản trả lời cho các hội viên sau khi có ý kiến bằng văn bản. Bên cạnh đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nưc đã cấp phát các tài liệu, tờ gấp nhằm tuyên truyền pháp luật đ người dân hiểu thêm về pháp luật cũng như các chính sách ưu đãi của Nhà nưc đối với người khuyết tật.


Cộng tác viên đang tư vấn trực tiếp cho người khuyết tật

Kết thúc buổi Hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đà Năng đã chia sẽ những khó khăn, vướng mắc với người khuyết tật. Đồng thời đề nghị các ban, ngành có liên quan và  các cấp chính quyền đa phương quan tâm nhiu hơn nữa về các chế độ chính sách dành cho người khuyết tật, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận việc làm và hòa nhập với cộng đồng./.


Cấp phát tài liệu cho người khuyết tật


Đình Quảng, Phòng Tư pháp Hòa Vang

Tin liên quan

1 / 5
Làng Cổ Phòng Nam
2 / 5
Suối Hoa
3 / 5
Bà Nà
4 / 5
Hòa Phú Thành
5 / 5
Đồng Xanh - Đồng Nghệ
Loading the player...
Lượt truy cập: 225,053 Hôm qua: 121 - Hôm nay: 83 Tuần trước: 1,552 - Tuần này: 83 Tháng trước: 29,359 - Tháng này: 22,986 Đang trực tuyến: 16